Den globale opvarmning,Set med andre øjne.

Programmet Horisont på DR1 viste mandag den 23. november 2009 en glimrende og tankevækkende dokumentar fra øgruppen Kiribati i Stillehavet. Øgruppen ligger ved ækvator så nogenlunde midt mellem Hawaii og Australien. Både ækvator og datolinien går gennem øgruppen. Kommentatoren fortalte, at stigende vandstande ville vælte ind over øerne de nærmeste år og tvinge befolkningen til at flytte til fastlandet. Dette skulle være forårsaget af den efterhånden så velkendte globale opvarmning.

Det fik mig til at undre mig over, hvorfor global opvarmning altid skal have skylden for alle ubehagelige konsekvenser på jordens overflade.

Det har længe været kendt at vandstanden stiger på bestemte områder på jorden: Venedig, Bangkok, Holland, er de steder jeg umiddelbart kan komme i tanker om; men hvorfor. Kan det ikke være fordi de pågældende landmasssiver synker.

Darwin var vel den første, der noterede, at der fandtes gamle havneanlæg og skaller fra muslinger og andre havlevende dyr i 2.000 meters højde over havet i Andesbjergene. Man har også fundet ud af, at landmasserne i det nordlige Sverige løfter sig ca. en centimeter årligt i henhold til nogle 100år gamle fotografier. Og det har længe været kendt, at Holland synker dybere ned i havet, så man må bygge højere dæmninger.

Da jeg som navigatør en gang i 80-erne fik min første Satellitnavigator, skulle vi indtaste antennens højde.

Der fulgte et meget interessant kort med satellitnavigatoren, et såkaldt Geoidekort, der viste, hvor havets overflade var, i forhold til hele jordens middeloverflade.Klik i kortet - og se en Wikipedia artikel>

Jordens højde over/under den gennemsnitlige overflade
Se tegning af polflytningen. - Fra Illustreret Videnskab
Den magnetiske sydpol flytter sig 50 km/årVi lå på det tidspunkt med vort skib i Florida Strædet, og kortet viste, at antennehøjden skulle indtastes som værende 50 meter under havets middeloverflade. Ved nærmere studie viste det sig, at lige syd for Grønland ville vi være 80 meter over havets middeloverflade. Dette har givet mig anledning til mange interessante tanker, på de lange nattevagter.

Studerer man kortet, ser man, at der ligger en stor rød plamage, der strækker sig fra Kina til New Zealand. Den mørkerøde farve viser, at vandstanden er 60 - 80 meter over middelvandstanden. Prøv nu at placere Kiribati hvor ækvator krydser datolinien 180° længde (longitude), og bemærk, at fra Kiribati til den røde farve er der ikke den helt store afstand. Jeg har en gang læst, at hele det australske kontinent er på vej nordpå, ligesom Indien jo har revet sig løs fra Sydafrika og bevæget sig op mod Asien. Indien er stadig på vej nordpå og danner derved bjergkæden Himalaya.

Ovennævnte røde plamage har næppe noget med Australiens nordvandring at gøre. Sæt nu plamagen kunne være på vej mod nordøst med en hastighed, der svarer til jordens magnetiske sydpols bevægelseshastighed. Den er beregnet til ca. 50 kilometer om året.

Disse forskelle i vandstandshøjder forklares sammen med ovenstående Geoidekort som variationer i massefylden i jordens indre. Eftersom jordens flydende indre hele tiden er i bevægelse, kan det vel også tænkes, at en klump med stor/lille massefylde flytter sig og derved ændrer vandstandens højde over det faste land ved Kiribati. Jordskorpen kan være på vej nedad, ligesom ved Holland.Det har jo været kendt siden sejlskibenes tid, at Golfstrømmen løber ret kraftigt op gennem Florida strædet, over Atlanten mod England, hvor den skilles, og en del drejer sydpå ned langs Portugals kyster, og møder en vestgående strøm nede syd for De capverdiske Øer. som går op over Caribien, og bider sig selv i halen ved Florida Strædet. Mine tanker har så været: kan denne cirkulerende strøm af store vandmasser måske forårsage den lavere vandstand i og omkring Bermuda Trekanten?

Den globale opvarmning bekymrer nu ikke mig så voldsomt meget, da det jo er velkendt, at når isen over store landmasser (Grønland, Canada, Sydpolen ol.) smelter, så letter trykket på landmasserne sig jo, og landet løfter sig op ligesom Andesbjergene. Derfor vil jordens gennemsnitlige højde ikke ændres væsentligt, forårsaget af den globale opvarmning.

Nej, det der bekymrer mig mere, er de magnetiske polers hurtige vandring. Jordmagnetismen dannes ved, at jordens indre er i bevægelse. Det har den jo altid været; men den forholdsvis hurtige ændring til 50 kilometer årligt bekymrer mig. Det tyder på, at jordens indvolde er kommet i oprør. Har moder jord mon fået tarmslyng?

Ifølge en notits i Illustreret Videnskab har der været en istid fra 1300-tallet til 1920. Det vil sige: her må have været temmelig koldt i 1600-tallet, og vi er vel ikke ude af denne temperaturstigning endnu. Altså en normal opvarmning og ikke nødvendigvis menneskeskabt?

Se en glimrende beskrivelse af geoide højder:
http://www.kms.dk/Referencenet/Referencesystemer/Geoiden/

Wikipedias Beskrivelse af øgruppen "Kiribati". .


Pensioneret skibsfører
Gunnar Foged
Jakob Knudsensvej 8
9200 Aalborg SV
Tlf 98182663

Send mig en kommentar
Tilbage til forsiden.